Sức Khỏe

Hội Chứng Lithromantic Là Gì? Dấu Hiệu, Ảnh Hưởng & Cách Điều Trị

Hội chứng Lithromantic là một dạng khuynh hướng tình cảm, tình cảm. Trong khi đó, bản thân người đó lại không muốn được người kia yêu, mà chỉ muốn thầm yêu người kia. Đối với tình trạng này, khi được người kia đáp lại, người mắc hội chứng này sẽ đánh mất tình cảm đó […]